verkehrsspiegel-10a.jpg verkehrsspiegel-10b.jpg

Verkehrsspiegel, Deutschland

Entwurf

Deutschland 1970-1980

Material

Metall

Maße

T 0,09 D 0,97 m

Detail

Eisen, Spiegel,
lackiert